Disclaimer

Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken, stem je in met deze disclaimer. 

Algemeen 

Triple M besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Triple M is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen. 

Aansprakelijkheid 

Het bezoek aan de websites van Triple M is voor eigen rekening en risico. Triple M sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit. 
 
Triple M behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Triple M is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. 

Hyperlinks 

De websites van het Triple M bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van Triple M liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Triple M is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.  

Auteursrecht 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Triple M is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto’s of andere berichtgeving op enigerlei wijze te verspreiden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Triple M. 

Privacy 

Triple M respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en van onze studenten. Meer weten over ons privacybeleid? Zie Privacy