SAIL Amsterdam 2025

SAIL

Wat hebben wij gedaan?

Voor SAIL hebben Media Makers Sorayya en Lloyd opdrachten gedaan die bij droegen aan het maken van het script voor de promotievideo van SAIL Amsterdam 2025. Dit in samenwerking met hbo-studenten en SAIL Academy. Het was een leuke, productieve samenwerking omdat ze elkaar aanvulden. Op bepaalde punten paste dit meer bij een hbo-opleiding dan een mbo-opleiding. 

Er zijn twee interviews gedaan met commandanten (ander woord voor kapiteins). De hbo-studenten verwerkten deze verhalen en ervaringen in het script. Zo deed iedereen iets waar zij goed in waren. Deze samenwerking verliep erg goed.  

Naast het bovenstaande deden de Media Makers ook veel beeldonderzoek: Het verzamelen van beeld van allerlei evenementen die bij SAIL horen. Deze stuurden zij dan naar hen door, deels voor inspiratie, maar ook zodat het gebruikt kan worden in de video.